top of page

PERAKENDE

Dünyada e-ticaret önemini giderek arttıran en önemli satış kanallarından biri haline gelmektedir. Özellikle pandemi döneminde mobilitenin azalmasıyla hem elektronik alışveriş yapanların sayısı hem de kişi başına düşen alışveriş miktarının arttığı yadsınamaz bir gerçek haline gelmektedir. Pandemiyle birlikte e-ticaret sektörü bambaşka bir boyut kazanmıştır. Hem satış hacmi hem de satış miktarı açısından çok hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Dijitalleşmenin de getirdiği kolaylıklar ve e-ticaret sektöründeki firmaların tüketici deneyimi çok hızlı bir şekilde kusursuzlaştırma hamleleri bugün online alışveriş tercihini kalıcı bir davranış haline getirmeyi başarmaktadır. Dolayısıyla sadece kucuk ve orta ölçekli firmalar değil büyük ölçekli firmalar da e-ticareti ana iş kolu olarak tanımlamaktadırlar. 

logo_edited.png

Tüm Kanallardan Gelen Veri Entegrasyonu

Günümüzde her şirket hem farklı e-ticaret kanallarında hem de fiziksel platformlarda bulunması büyük zorluklar oluşturmakta ve ‘Ne kazandım, ne kadar kâr elde ettim?’ sorularını cevapsız bırakmaktadır.

Tüm kanallardan gelen sipariş, stok ve ürünlere dair kayıtların %100 entegrasyonu sağlanmaktadır. Bu sayede detaylı maliyet, ciro ve kârlılık analizlerinin yanı sıra stok takibi de gerçek zamanlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Firmanın satış yaptığı tüm e-ticaret iş ortakları verileri ve eğer varsa fiziksel olarak tutulan excelleri toplanarak konsolide edilmiş veri setleri bir başka deyişle tablolar oluşturulmaktadır. Bu verilerin anlık olarak tüm pazar yerlerinin sistemleri ile entegre çalışması ile tüm verilerin bir araya toplanması ve devamındaki analiz aşamaları ile iş takip ve yönetim süreçlerinin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Veri Analizi ile Tüm Süreç Yönetimi

Veri analizi aşamasında konsolide edilen bir başka deyişle uygun yapıda bir araya toplanan tüm verilerin işletmenin takip ettiği ciro, karlılık ve maliyet kapsamındaki metrikler dahil olmak üzere sipariş ve stok süreçlerindeki tüm detayların anlık olarak takibini sağlayarak manuel takibi, manuel hesaplamaları   ve   insan   kaynaklı   hataları   ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Veri analizi aşamasında konsolide edilen bir başka deyişle uygun yapıda bir araya toplanan tüm verilerin işletmenin takip ettiği ciro, karlılık ve maliyet kapsamındaki metrikler dahil olmak üzere sipariş ve stok süreçlerindeki tüm detayların anlık olarak takibini sağlayarak manuel takibi, manuel hesaplamaları   ve   insan   kaynaklı   hataları   ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

bottom of page